Zapotrzebowanie na telefony

Zapotrzebowanie na zakup telefonu komórkowego należy składać na odpowiednim formularzu.

Zaakceptowany wniosek należy przekazać: