Zgłaszanie zapotrzebowania sprzętowego

 1. Z pomocą formularza możemy składać zapotrzebowanie na:
  1. Sprzęt standardowy.
   Wybierając sprzęt standardowy, formularz sam automatycznie wycenia i wylicza wartość (zakup w ramach umowy na sukcesywną sprzedaż sprzętu komputerowego). Brak standardowego sprzętu komputerowego nie stanowi podstawy do zakupów poza przetargiem. W sytuacjach szczególnych zakupów należy kontaktować się z Działem Zamówień Publicznych.
  2. Sprzęt wg własnej specyfikacji.
   W formularzu należy podać maksymalną cena jednostkową, a formularz wyliczy wartość. Specyfikację techniczną – PRZYGOTOWANĄ SAMODZIELNIE, BĄDŹ PRZEZ INFORMATYKA W JEDNOSTCE  (zgodną z wymogami Prawa zamówień publicznych! oraz Rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. zasad formułowania wymagań Zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego!) należy dołączyć do zapotrzebowania. Dodatkowo specyfikację techniczną w formie edytowalnej (w formacie MS Word) należy przesłać mailem.
  3. DWI dokonuje rejestracji zapotrzebowań na podstawie ceny netto.

WAŻNE!!! Typowe licencje jak np. MS Office, czy oprogramowanie antywirusowe, należy zamawiać równolegle ze sprzętem komputerowym lecz na specjalnie dla tych licencji opublikowanych formularzach DWI i wysłać na adres licencje@adm.uw.edu.pl. Więcej informacji o zakupach licencji typowych, znajduje się na stronie Działu Wsparcia Informatycznego.

 1. Formularz musi mieć wypełnione wszystkie pola:
  1. Tabelę „Zlecający”
  2. Zestawienie zapotrzebowania
  3. Osobę sporządzającą specyfikację techniczną (tylko przy sprzęcie wg własnej specyfikacji)

WAŻNE!!! Należy podawać pełne źródło finansowania zakupu jednostki oraz specjalnych wymogów dotyczących zakupów z dotacji/projektów (np logo, dokładna informacja o temacie projektu, źródła finansowania).

 1. Akceptacje Kierownika jednostki oraz potwierdzenie rezerwacji środków wg zasad:

3. Zapotrzebowania na sprzęt wg własnej specyfikacji należy składać do 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku niewielkiej liczby zapotrzebowań, przekazanie wniosku do DZP może zostać opóźnione:

 • mailowo na adres: zakupypc@adm.uw.edu.pl
 • faksem: 22 55 20 837 lub
 • w wersji papierowej przez Kancelarię UW.