Telefony komórkowe

Zakupy odbywają się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Podstawą do wystawienia faktury jest przesłany zaakceptowany protokół odbioru do danego Dostawcy.

Zakup telefonów realizowany jest poprzez zamówienia przesyłane Dostawcom sukcesywnie w miarę potrzeb jednostek (średnio dwa razy w miesiącu). Pojedyncze zamówienia nie będą realizowane. Zapotrzebowania należy składać na odpowiednim formularzu (analogicznie jak zapotrzebowania sprzętu komputerowego).

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją pandemiczną, zerwania łańcucha dostaw  wynikające z zakłóceń w procesie produkcji oraz transporcie pomiędzy fabrykami producenta, dostawy sprzętu często są realizowane z opóźnieniem.

W związku z pracą zdalną oraz problemami związanymi z dostawami, uprzejmie proszę, żeby zapotrzebowania były zgłaszane przez osoby, które stacjonarnie dyżurują w budynkach- Działy zamówień, Sekretariaty lub Dziekanat. Dodatkowo, w miarę możliwości proszę podawać telefony komórkowe do Kontaktu z Zamawiającymi.

Wszystkie zapotrzebowania (skany lub zdjęcia) proszę wysyłać tylko i wyłącznie mailem na adres: zakupytel@adm.uw.edu.pl

W ramach poniższych umów kupowany jest sam sprzęt (telefon). Rozszerzenie zakupu o usługę abonamentową realizuje Dział Telekomunikacji.

Umowy przewidują następujący asortyment

Umowa nr DZP.362.153.2020.1 z kontrahentem TOYA Systemy Komputerowe Sp. zo.o.

nazwa model ilość cena netto
Telefon komórkowy 1.1 Samsung Galaxy A20e 25 szt. 620,00 zł
Telefon komórkowy 1.2 Samsung Galaxy A40 28 szt. 760,00 zł
Telefon komórkowy 1.3 Samsung Galaxy A50 28 szt. 1 150,00 zł
Telefon komórkowy 1.4 Samsung Galaxy A72 23 szt. 1 430,00 zł
Telefon komórkowy 1.5 Samsung Galaxy S10 26 szt. 2 160,00 zł

Umowa nr DZP.362.153.2020.2 z kontrahentem Piotr Migda

nazwa model ilość cena netto
Telefon komórkowy 2.1 Apple iPhone SE  19 szt. 1 820,00 zł
Telefon komórkowy 2.2 Apple iPhone 12 mini 17 szt. 2 795,00 zł
Telefon komórkowy 2.3 Apple iPhone XR 18 szt. 2 338,00 zł
Telefon komórkowy 2.4 Apple iPhone 11 13 szt. 2 577,00 zł