Telefony komórkowe

Zakupy odbywają się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawą do wystawienia faktury jest przesłany zaakceptowany protokół odbioru do danego Dostawcy.

Zakup telefonów realizowany jest poprzez zamówienia przesyłane Dostawcom sukcesywnie w miarę potrzeb jednostek (średnio dwa razy w miesiącu). Pojedyncze zamówienia nie będą realizowane. Zapotrzebowania należy składać na odpowiednim formularzu (analogicznie jak zapotrzebowania sprzętu komputerowego).

W ramach poniższych umów kupowany jest sam sprzęt (telefon). Rozszerzenie zakupu o usługę abonamentową realizuje Dział Telekomunikacji.

DZP prowadzi przetarg na kontynuację sukcesywnych dostaw telefonów komórkowych. Więcej informacji na stronie: http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/