Jednostki obsługiwane przez zespół DSI

 1. Rektorzy UW + sekretariaty
 2. Kanclerz UW +sekretariat
 3. Z-ca Kanclerza do Spraw Ekonomicznych +sekretariat
 4. Z-ca Kanclerza ds. Technicznych +sekretariat
 5. Z-ca Kanclerza ds. Informatycznych +sekretariat
 6. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. planowania strategicznego i zamówień publicznych
 7. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia
 8. Biuro Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego
 9. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Inwestycji
 10. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Projektów Strukturalnych
 11. Biuro Rektoratu
 12. Biuro KRASP
 13. Biuro Prasowe
 14. Biuro Promocji
 15. Biuro Prawne
 16. Ośrodek „Bajka” – administracja
 17. Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 18. Biuro Obsługi Badań
 19. Biuro Współpracy z Zagranicą
 20. Biuro Spraw Pracowniczych
 21. Biuro Spraw Socjalnych
 22. Dział Strategicznych Analiz Finansowych
 23. Dział Zamówień Publicznych
 24. Biuro ds. Wspomagania Rozwoju
 25. Biuro ds. Rekrutacji
 26. Biuro Spraw Studenckich
 27. Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego
 28. Biuro ds. Jakości Kształcenia
 29. Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia
 30. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 31. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
 32. Biuro Gospodarcze
 33. Dział Telekomunikacji
 34. Inspektorat BHP
 35. Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej
 36. Biuro ds. Nieruchomości
 37. Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”
 38. Dział Ekonomiczny
 39. Dział Inwentaryzacji
 40. Dział Gospodarki Materiałowej
 41. Biuro Techniczne
 42. Dział Wspomagania Informatycznego
 43. Archiwum
 44. Muzeum
 45. Galeria UW
 46. Zakład Graficzny
 47. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
 48. Rada Zakładowa ZNP
 49. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
 50. Sekcja Obsługi Technicznej Obiektów
 51. Kancelaria Tajna
 52. Obrona Cywilna
 53. Hotel „Sokrates – administracja
 54. Hotel Hera – administracja
 55. Kwestura
 56. Rzecznik Akademicki (Ombudsman)
 57. Administrator Bezpieczeństwa Informacji