Service Desk- czym się zajmujemy

Zespół Service Desk świadczy wsparcie informatyczne wyłącznie pracownikom administracji centralnej.

Zakres działań Zespołu Service Desk:

 1. Przygotowanie stanowisk komputerowych do pracy:
  • Podłączenie stanowiska komputerowego i instalacja oprogramowania niezbędnego użytkownikowi do wykonywania zadań
  • Konfigurowanie i podłączanie urządzeń peryferyjnych
  • Instalacja oprogramowania obsługującego urządzenia peryferyjne
 2. Rozwiązywanie problemów z niewłaściwym funkcjonowaniem komputera:
  • Brakiem dostępu do sieci komputerowej
  • Infekcją systemu
  • Wadliwym działaniem sprzętu
  • Uszkodzeniem oprogramowania
 3. Naprawa sprzętu komputerowego:
  • DSI wykonuje naprawy sprzętu komputerowego w zakresie nie wymagającym użycia specjalistycznego serwisu. Koszt wymienianych lub instalowanych podzespołów pokrywa jednostka zgłaszająca uszkodzenie .
  • W przypadku uszkodzenia dysku twardego DSI podejmuje próbę odzyskania danych. Jeśli próba nie da pożądanych rezultatów, DSI może zasugerować alternatywne rozwiązania zaistniałego problemu.
  • DSI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych na uszkodzonym dysku
  • W przypadku uszkodzeń niemożliwych do usunięcia na miejscu, DSI może rekomendować podmiot realizujący tego typu naprawy. Rekomendacja ta nie jest obligatoryjna.
  • W przypadku uznania przez DSI braku możliwości naprawy lub jej nieopłacalności, sprzęt jest kwalifikowany do utylizacji. Dokumenty obowiązujące na UW niezbędne do przeprowadzenia utylizacji przygotowuje jednostka, na której stanie znajduje się wnioskowany sprzęt . Pracownik DSI wydaje jedynie opinię techniczną i oddaje ją właścicielowi sprzętu
 4. Instalacja oprogramowania:
  • DSI instaluje wyłącznie oprogramowanie niezbędne użytkownikom do wykonywania ich zadań. Oprogramowanie może być typu „darmowe” bądź musi mieć ważny klucz licencyjny
  • Niedopuszczalne jest użytkowanie komputera bez zainstalowanego programu antywirusowego
 5. Tworzenie rekomendowanych na UW standardów kupowanego sprzętu komputerowego
  • DSI współpracuje z Działem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania specyfikacji komputerów i urządzeń peryferyjnych zamawianych przez Administrację Centralną UW
  • Jednostki nie będące jednostkami Administracji Centralnej UW mogą korzystać z przygotowanych specyfikacji, modyfikować je we własnym zakresie bądź tworzyć własne
 6. Obsługa zgłoszeń serwisowych:
  • Zgłoszenia przyjmowane są:

   Zgłoszenia obsługiwane są w kolejności napływania z zachowaniem niezbędnej hierarchii potrzeb.