Help Desk

Helpdesk świadczy usługi wsparcia pracowników uniwersyteckich, w szczególności pracowników administracji centralnej w zakresie:

  • zakładania kont CAS (w Centralnym Systemie Uwierzytelniania)
  • poczty mailowej w domenie uw.edu.pl
  • resetu haseł w poczcie mailowej
  • zakładaniu kont funkcyjnych
  • rozwiązywaniu problemów związanych z usługami świadczonymi przez Pion Informatyczny
  • informowaniu o usługach świadczonych przez Pion Informatyczny (klikając w nazwy usług wyświetlają się strony z dokładnymi informacjami):

Helpdesk nie konfiguruje urządzeń użytkowników: komputerów/ laptopów/ telefonów/ smartfonów itp.

Pracownicy wydziałowi w przypadku problemów, w pierwszej kolejności powinni kontaktować się z sekcjami informatycznymi swoich jednostek. Zestawienie sekcji informatycznych na Wydziałach znajduje się na stronie: it.uw.edu.pl/pl/kontakt

Helpdesk nie świadczy pomocy studentom. Studenci ze wszystkimi problemami zgłaszają się do dziekanatów swoich jednostek. W sytuacji szczególnej, w imieniu studenta, pracownicy sekretariatów mogą zgłaszać utrudnienia z działaniem usług.