Zamawianie i odbiór legitymacji i hologramów

Zasady regulujące współpracę Uczelnianego Centrum Personalizacji z jednostkami  zamawiającymi legitymacje i hologramy:

  1. Legitymacje i hologramy są drukami ścisłego zarachowania;
  2. UCP wydaje zamawiającej jednostce osobno hologramy i osobno spersonalizowane legitymacje. Naklejanie hologramów na legitymacje i rozliczanie pobranych hologramów jest wykonywane przez jednostkę zamawiającą;
  3. Hologramy są wydawane zamawiającej jednostce wyłącznie w całych arkuszach;
  4. UCP prowadzi rejestr wydanych arkuszy hologramów. Rejestr  ten zawiera zakres numerów wydanych hologramów (od-do) i dane jednostki zamawiającej. Rejestr wykorzystanych (naklejonych na legitymacje) hologramów prowadzi jednostka zamawiająca;
  5. UCP nie przyjmuje zwrotów nadmiarowych lub uszkodzonych hologramów;
  6. Spersonalizowane przez UCP legitymacje posiadają zakodowany klucz ZTM, umożliwiający zapisywanie na nich biletów komunikacji miejskiej, w tym między innymi „Karty Warszawiaka”;
  7. Jednostka zamawiająca legitymacje może w USOS sprawdzić, czy są one gotowe do odbioru;
  8. Zamówione hologramy i spersonalizowane przez UCP legitymacje wydawane są wyłącznie upoważnionym do odbioru pracownikom UW;
  9. Spersonalizowane przez UCP legitymacje i zamówione hologramy można odbierać w pok. 105 w budynku d. CIUW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) w środy w godz. 10 – 14. Wcześniejsze umawianie nie jest konieczne.