Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) i Elektroniczna Legitymacja Doktoranta (ELD)

UWAGA!  Informacje zawarte na stronie skierowane do pracowników dziekanatów i sekretariatów obsługujących studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje dla innych osób znajdują się na  stronie głównej UW

mLegitymacja studencka

Uprawnienia do Zlecania ELS, ELD

Aby móc zlecać ELS, ELD pracownik dziekanatu musi mieć odpowiednie uprawnienia. Formularz nadania uprawnień do zlecania ELS/ELD 

Przedłużenie ważności ELS i ELD

Jak zamówić certyfikat i czytnik – INSTRUKCJA

Dodatkowe informacje dotyczące certyfikatów można uzyskać mailowo: certyfikaty@adm.uw.edu.pl.

 

Po odbiór legitymacji zapraszamy w środy w godz. 10.00 – 14.00, budynek d.CIUW, pok.105

Wzór Elektronicznej Legitymacji Studenckie ELS:

Wzór Elektronicznej Legitymacji Doktoranta ELD: