Kontakt

DZIAŁ SERWISU INFORMATYCZNEGO
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przemieście 26/28
00-927 Warszawa

Wszystkie zgłoszenia problemów należy kierować za pośrednictwem systemu zgłoszeń jira: Service Desk* oraz Helpdesk*

*Wymagane logowanie kontem Active Directory

Kontakty Działu Serwisu Informatycznego:[list icon=”icon: address-book-o” class=”pc”]

[/list]

Zespól Service Desk:[list icon=”icon: user-o” class=”kontakt”]

[/list]

Helpdesk: [list icon=”icon: user-o” class=”kontakt”]

[/list]

Zespól UCP:[list icon=”icon: user-o” class=”kontakt”]

[/list]

Zakupy sprzętowe:[list icon=”icon: user-o” class=”kontakt”]

[/list]