Kontakt

DZIAŁ SERWISU INFORMATYCZNEGO
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przemieście 26/28
00-927 Warszawa

Wszystkie zgłoszenia problemów należy kierować za pośrednictwem systemu zgłoszeń jira: Service Desk* oraz Helpdesk*

*Wymagane logowanie kontem Active Directory

Kontakty Działu Serwisu Informatycznego:

Zespól Service Desk:

Helpdesk:

Zespól UCP:

Zakupy sprzętowe: