Dział Serwisu Informatycznego

Szanowni Państwo

Szczegółowe informacje odnośnie aktualnej sytuacji spowodowanej  koronawirusem znajdują się na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.uw.edu.pl/komunikaty-uw-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2/

Narzędzia, które można wykorzystywać do pracy zdalnej w związku z Zarządzeniem Rektora nr 50 dostępne są na stronie: https://it.uw.edu.pl/pl/praca-zdalna/

W przypadku problemów proszę o kontakt z działami IT w jednostkach. Wykaz: https://it.uw.edu.pl/pl/kontakt/

W obecnej sytuacji prosimy o kontakt poprzez system zgłoszeń JIRA oraz ewentualnie mailowy:

Pracujemy  systemie mieszanym, stacjonarne od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • dyżury zespołu SerwisDesk 8.00-16.00
  • dyżury zespołu Helpdesk 10.00-14.00

Odbiór legitymacji odbywa się w środy w godzinach 10.00-13.00. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

 

Dział Serwisu Informatycznego (DSI) realizuje wsparcie pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, szczególnie pracowników administracji Centralnej w następującym zakresie:

Zespół Service Desk
Zespół Service Desk świadczy usługi jednostkom Administracji Centralnej UW w zakresie podłączenia, konfiguracji i utrzymania sprawności użytkowanego w miejscu pracy sprzętu komputerowego.
Zespół UCP
Zespół UCP świadczy usługi związane z wytwarzaniem, użytkowaniem i wymianą Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS), Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) oraz Elektronicznej Legitymacji Pracownika (ELP).
Zespół Helpdesk IT
Zespół Helpdesk IT świadczy usługi wsparcia oraz udzielenia pomocy pracownikom Uczelni z zakresu obszarów informatycznych realizowanych przez Pion Informatyczny.
Zakupy sprzętowe
Zespół Zakupów Sprzętowych realizuje następujące zakupy informatyczne:

– standardowy sprzęt komputerowy (komputer, monitor, laptop, drukarka),

– inicjuje zakupy innego sprzętu komputerowego w ramach centralnych zamówień publicznych

– telefonów komórkowych.

We współpracy z Działem Zamówień Publicznych (DZP) inicjuje i przygotowuje zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi regułami uczelni. W ramach zawartych umów DWI realizuje zakupy na zapotrzebowanie jednostek. Staramy się zapewnić ciągłość dostaw, ale należy wziąć pod uwagę to, że czasem duży popyt wyczerpie umowę lub procedura zamówienia publicznego przedłuży się.